Kategóriák

Termékajánló
Minősítéseink

Tanúsítvány
SSL Certificate
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Hírlevél
Szavazás

Vásárlási feltételek

ÁSZF

1.    Általános adatok:

- Cégnév: Nagy Hidro Kft.

- Székhely: 4126 Kismarja, Bocskai utca 1/b

- Telephely: 4030 Debrecen, Rigó utca 1.

- Cégjegyzékszám: 09 09 026963

- Adószám: 25283824-2-09

- Tel:06/52-200-725 , 06/30-208-03-08

- Email: nagyhidro(kukac)kozcsavargyar.hu

- Webshop: kozcsavargyar.hu , hydraulics.shop


2.    Általános feltételek
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) az NAGY HIDRO KFT.-vel (a továbbiakban NAGY HIDRO KFT.)    közcsavarok, hidraulika csatlakozók,fittingek, roppantóhüvelyek, stb. alkatrész(ek) (a továbbiakban termék(ek)), adásvétele, szállítása, karbantartása, illetve gyártása tárgyában kötött minden szerződés elválaszthatatlan része, kivéve, ha a NAGY HIDRO KFT. írásban kifejezetten ettől eltérően rendelkezik.
A viszont-értékesítő üzleti partnerek a termék(ek)el kapcsolatos ajánlatnál, szerződésnél és teljesítésnél kötelesek ezen feltételek figyelembe vételével eljárni. 
Jelen okiratban foglaltaktól eltérni mindkét Fél által aláírt szerződésben lehet, a Megrendelő/Vevő ettől eltérő egyedi, vagy Általános Üzleti Feltétele csak a NAGY HIDRO KFT. cég írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén alkalmazható. Jelen ÁSZF rendelkezéseit a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (pl. visszaigazolt megrendelést) nem érintik. Amennyiben az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, az nem eredményezi a teljes ÁSZF érvénytelenségét, a hatálytalan, illetve hiányos pont érvénytelensége ellenére a Felek közötti szerződés, illetve az ÁSZF további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a Felek megállapodása és a jogszabály szerint alkalmazandó rendelkezések tekintendők érvényesnek (részleges érvénytelenség).
A NAGY HIDRO KFT. nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.
Az ÁSZF esetleges módosítása a www.KOZCSAVARGYAR.hu honlapon történő megjelenéstől érvényes.


3.    Szerződéskötés
A NAGY HIDRO KFT. által kiadott árajánlatok sem a Megrendelő/Vevő, sem pedig a NAGY HIDRO KFT. számára semmiféle kötelezettséggel nem járnak. Amint a Megrendelő/Vevő megrendeli a termék(ek)et, létrejön egy kötelezettségekkel járó szerződéses ajánlat. A szállítási szerződés csak ezután és akkor jöhet létre, ha a NAGY HIDRO KFT. a megrendelést írásban ( e-mailban, stb.) visszaigazolja.


4.    Árak
A NAGY HIDRO KFT. a termék(ek) ÁFA (továbbiakban Általános Forgalmi Adó) nélküli ár(ai)t, illetve a csomagolásnál felhasznált raklap(ok) és/vagy egyéb segédeszköz(ök) ellenértékét, egyéb díjait az ajánlatadás időpontjában érvényes árlista tartalmazza, kivéve, ha a Felek által kötött szerződés ettől eltér. Az ott megjelölt árak tartalmazzák az árlistában megjelölt NAGY HIDRO KFT. telephelyén történő fuvareszközre rakás költségeit is. Az árak tájékoztató jellegűek, a NAGY HIDRO KFT. az árak változtatásának jogát minden korlátozás nélkül fenntartja. Az ÁFA mértéke a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályban foglaltak szerint értendő.


5.    Eljárás hibás ár esetén
Hibás árnak minősül különösen a termék(ek) közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott, vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás ár, amely a www.kozcsavargyar.hu honlapon esetleg szerepelhet. Hibás ár esetén a megrendelést (a Megrendelő/Vevő ajánlatát) a hibás áron a NAGY HIDRO KFT.-nek nem áll módjában elfogadni, és nem köteles a termék(ek)et hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés a két Fél között. Amennyiben a Megrendelő/Vevő hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a NAGY HIDRO KFT. részéről. Hibás áron történő Megrendelő/Vevő általi ajánlattétel (megrendelés) esetén cégünk munkatársa által küldött elektronikus levélben, illetőleg telefonon történő – nem automata – visszaigazolás során a NAGY HIDRO KFT. munkatársa felhívja a Megrendelő/Vevő figyelmét a helyes árra, és felajánlja a helyes áron történő szerződéskötést. A Megrendelő/Vevő a hibás ár helyett az NAGY HIDRO KFT. által közölt helyes áron nem köteles fenntartani megrendelését, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a Felek között.


6.    Tulajdonjog fenntartás
A NAGY HIDRO KFT. fenntartja a tulajdonjogát az értékesített termék(ek)re valamennyi jelenlegi és jövőbeni követelésekből, amíg azok teljes vételára kiegyenlítésre nem kerül. A Megrendelő/Vevő a NAGY HIDRO KFT. által szállított termék(ke)et nem adhatja zálogba, valamint nem adhatja el biztosítékként. A Megrendelő/Vevő jogosult az terméke(ke)t a szokásos üzletmenet során értékesíteni. A Megrendelő/Vevő a viszonteladásból származó követelést átruházza a NAGY HIDRO KFT. részére. Az átruházást a NAGY HIDRO KFT. elfogadja. Az átruházást követően a NAGY HIDRO KFT. jogosult a követelést a harmadik féltől behajtani, amennyiben a Megrendelő/Vevő a fizetési kötelezettségeit nem teljesíti és késedelembe esik. Erre az esetre a NAGY HIDRO KFT. fenntartja a jogot a követelés behajtására. A termék(ek) feldolgozása a Megrendelő/Vevő által minden esetben a NAGY HIDRO KFT. nevében és megbízásában történik. Amennyiben a feldolgozás során egy, nem a NAGY HIDRO KFT. tulajdonát képező anyaggal bővül a termék(ek), úgy az új termék(ek) társtulajdonosságának elsajátítására jogosult a NAGY HIDRO KFT. a NAGY HIDRO KFT. által szállított termék(ek) értékének arányában. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a termék(ek) más, nem a NAGY HIDRO KFT. tulajdonát képező termék(ek)kel van vegyítve. Amennyiben egy harmadik Fél hozzáférést kap a termék(ek)hez, mint például a termék(ek) esetleges lefoglalása, valamint a termék(ek) bármilyen sérülése vagy megsemmisítése esetén, a Megrendelő/Vevő köteles a NAGY HIDRO KFT.-t értesíteni. Amennyiben a termék(ek) vételára még nincs kifizetve, és a termék(ek) más birtokába kerül, abban az esetben a Megrendelő/Vevő haladéktalanul köteles a cégünket tájékoztatni.


7.    Szállítási feltételek
A szállítási feltétel(eke)t/határidőt minden esetben a NAGY HIDRO KFT. a megrendelés visszaigazolása során írásban, egyénileg határozza meg. Amennyiben a NAGY HIDRO KFT.-én kívülálló okok miatt a megbízott alvállalkozó nem, nem megfelelő módon, vagy nem megfelelő időben tudja csak teljesíteni a termék(ek) kiszállítását, vagy ha rendkívüli, a NAGY HIDRO KFT. által nem befolyásolható (vis maior), több mint 14, azaz tizennégy naptári napig tartó, szolgáltatást hátráló tényezők merülnek fel, úgy a NAGY HIDRO KFT. a Megrendelő/Vevő-t haladéktalanul írásban értesíti. Ilyen esetekben a NAGY HIDRO KFT. jogosult a szállítási feltétel(eke)t/határidőt megváltoztatni, kitolni, illetve a szerződéstől részben vagy teljesen elállni.


8.    Megrendelés
A Megrendelő/Vevő megrendelést írásban (webshop, e-mail), vagy a NAGY HIDRO KFT. telephelyén személyesen, vagy pedig telefonon adhat le. Egyedi megállapodás alapján történő megrendelés esetén a Megrendelő/Vevő hivatkozik a szerződés számára. A megrendelésen a Megrendelő/Vevő feltünteti, hogy a termék(ek)et leszállítva vagy a NAGY HIDRO KFT. telephelyén történő átvétellel kéri. A NAGY HIDRO KFT. fenntartja a jogot, hogy bizonyos termék(ek)ek megrendelését csak előzetesen meghatározott arányú előleg vagy foglaló befizetésével fogadja el. A megrendelések teljesítésére a NAGY HIDRO KFT. csak az írásos visszaigazolásban vállal kötelezettséget.
A csak foglaló befizetésével megrendelhető termék(ek)ek megrendelésének lemondása esetén a Megrendelő/Vevő a foglalót elveszíti, annak visszafizetésére a NAGY HIDRO KFT. nem köteles és fenntartja a jogot a foglalót meghaladó tényleges kára érvényesítésére is. Az egyedi gyártású termék(ek)ek megrendelésének lemondása esetén a Megrendelő/Vevő a megrendelési érték 30, azaz harminc százalékának megfelelő mértékű kötbér fizetésére köteles. A már legyártott egyedi termék(ek)re vonatkozó szerződéstől a Megrendelő/Vevő nem állhat el, köteles a szerződés szerinti vételárat megfizetni a NAGY HIDRO KFT. részére. Termék(ek)et a NAGY HIDRO KFT. kizárólag csak az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásban, 5, azaz öt naptári napon belül számla ellenében vásárol vissza. Ezen kötelezettség egyedi termék(ek) és egyedileg legyártott termék(ek) visszavásárlása esetén nem érvényes. A Megrendelő/Vevő által összeállított konszignációk és anyagszükséglet - számítások megfelelőségéért a NAGY HIDRO KFT. nem vállal felelősséget. A beépítésre kerülő szerkezeti anyagok és rendszerek méreteztetése a Megrendelő/Vevő feladata és felelőssége. A NAGY HIDRO KFT. a Megrendelő/Vevő részéről történő tévedésekből eredő károkért felelősséget nem vállal.


9.    Fizetési módok, fizetési feltételek
A megrendelést visszaigazoló e-mail, vagy személyes megrendelés esetén üzleti levél – esetleges módosítás esetén telefonos egyeztetés – minden Megrendelő/Vevő-t terhelő fizetendő költséget tartalmaz. A számlát, amennyiben az kötelező, a garancia levelet (jótállási jegyet) és on-line rendelés leadása esetén a megrendelés összesítőjét a csomag tartalmazza. A számlázás a teljesítés napján érvényes áron történik. A számlát elfogadottnak tekintik a Felek, ha a Megrendelő/Vevő a kézhezvételtől számított 3, azaz három naptári napon belül azzal kapcsolatban írásban kifogást nem jelez.
Fizetési módok:    
Átutalás: A NAGY HIDRO KFT. lehetőséget biztosít átutalással történő fizetésre HUF vagy EUR pénznemben. A fizetési határidő átutalás esetén, egyéb megállapodás hiányában, a számla kiállításának dátumától számított 8, azaz nyolc naptári nap. (Kizárólag állandó partnereink részére elérhető fizetési mód!) 
Utánvét: A Megrendelő/Vevő választhatja azt, hogy a megrendelt termék(ek) futár általi kézbesítése során, a termék(ek) átvételével egyidejűleg, személyesen a futárnak fizeti ki készpénzben a termék(ek) végösszegét és az esedékes csomagolási, valamint szállítási díjat. ( Az utánvétes fizetés kizárólag Magyarország területére történhet! )
Előre fizetés utalással: Megrendelő/Vevő-nek lehetősége van a termék(ek)et a által kiállított előleg bekérő alapján előre utalással előlegként vagy teljes összegként kifizetni. Az előleg összege vagy a teljes összeg a NAGY HIDRO KFT. számláján történő jóváírás napján kerül Megrendelő/Vevő részére kiszámlázásra HUF vagy EUR pénznemben.
Helyszínen történő előre fizetés készpénzben: A NAGY HIDRO KFT. lehetőséget biztosít a termék(ek) a NAGY HIDRO KFT. által kiállított előleg bekérő alapján előlegként vagy teljes összegként készpénzben történő kifizetésére a NAGY HIDRO KFT. telephelyén (Cím:Hajdú Bihar Megye, 4030 Debrecen, Rigó utca 1.) HUF vagy EUR pénznemben. Az előleg összege vagy a teljes összeg a NAGY HIDRO KFT. pénztárába történő befizetés napján kerül kiszámlázásra HUF vagy EUR pénznemben.
Helyszínen történő fizetés készpénzben: Megrendelő/Vevő-nek lehetősége van a termék(ek)et készpénzben kifizetni a termék(ek) személyes átvételekor, vagy a kiszállítást megelőzően a NAGY HIDRO KFT. telephelyén (Cím:Hajdú Bihar Megye, 4030 Debrecen, Rigó utca 1.) HUF vagy EUR pénznemben.
Fizetési feltételek:
A Megrendelő/Vevő a számlán feltüntetett fizetési határnapig köteles a termék(ek) ellenértékét megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő/Vevő köteles a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot megfizetni. A NAGY HIDRO KFT. jogosult a Megrendelő/Vevő szerződésszegése, késedelme miatt felmerült indokolt költségeket a Megrendelő/Vevő-vel szemben érvényesíteni. A Megrendelő/Vevő fizetési nehézsége esetén köteles a termék(ek)et a NAGY HIDRO KFT.-nek saját költségén visszaszállítani és az értékcsökkenést megtéríteni. A Megrendelő/Vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben 30, azaz harminc naptári napot meghaladó fizetési késedelme áll fenn, a NAGY HIDRO KFT. képviselője a Megrendelő/Vevő munkaterületére, telephelyére, a szállítási címre a termék(ek) visszajuttatása céljából akadálytalanul bejusson és a termék(ek)et a Megrendelő/Vevő költségére visszaszállítsa. A NAGY HIDRO KFT. a Megrendelő/Vevő hitelkeretének túllépése, fizetési késedelme, illetve a fizetési szándékával vagy képességével kapcsolatos kétely esetén jogosult a szerződésben rögzített fizetési feltételek felfüggesztésére, előre történő fizetés kikötésére, valamint a szerződéstől érdekmúlás bizonyítása nélkül történő elállásra. A Megrendelő/Vevő kártérítési igénye ilyen esetben kizárt.


10.    A megrendelt termék(ek) átvétele, teljesítés
Webshop: kozcsavargyar.hu , hydraulics.shop, webshopon megjelenített, illetve telephelyünkön raktári készleten lévő termék(ek) személyesen vagy házhoz szállítással vehetők át.

  • Személyes átvétel: A NAGY HIDRO KFT. telephelyén nyitvatartási időben (Hétfő – Péntek: 8:00 - 16:00), valamint hétvégén előzetes egyeztetés szerint, de ünnepnapokon nem lehetséges. Személyes átvétel esetén Megrendelő/Vevő-t nem terheli semmilyen szállítási díj.
  • Házhoz szállítás: A termék(ek) kiszállításának és csomagolásának költsége a megrendeléskor, illetve a megrendelés visszaigazolásakor feltüntetésre kerül. A házhoz szállítást az GLS/DPD/TNT Futárszolgálat végzi. Amennyiben Megrendelő/Vevő a megrendelt termék(ek) házhozszállítását kéri, úgy a NAGY HIDRO KFT. megadja a Megrendelő/Vevő elérhetőségeit a futárszolgálatnak. Megrendelő/Vevő az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a  NAGY HIDRO KFT. a Megrendelő/Vevő adatait a futárszolgálat részére átadja. A feltüntetett szállítási és csomagolási díjak az aktuális szolgáltatói, illetve beszállítói díjak változása alapján változhatnak.

Átvétel, teljesítés:
A NAGY HIDRO KFT. bejelentési kötelezettsége esetén a Megrendelő/Vevő írásban jelzi az átvétel napját, illetve amelyet a jogszabály az átvétellel kapcsolatban előír.
Amennyiben az átvétel helye a Megrendelő/Vevő által szervezett fuvar esetében a NAGY HIDRO KFT. telephelye, az átvevő személy (a továbbiakban Átvevő), a Megrendelő/Vevő vagy az általa megbízott személy.
Amennyiben az átvétel helye a NAGY HIDRO KFT. által szervezett fuvar esetén a megadott szállítási cím, az átvevő személy (a továbbiakban Átvevő), a Megrendelő/Vevő, de a Megrendelő/Vevő alkalmazottja, megbízottja is jogosult a termék(ek) átvételére.
A Megrendelő/Vevő által szervezendő szállítással megrendelt termék(ek)et/tétel(ek)et a megrendelés-visszaigazolásban megadott szállítási határidőt követő 2, azaz két naptári héten belül el kell szállítani a NAGY HIDRO KFT. telephelyéről. Leszállított termék(ek) esetén a Megrendelő/Vevő köteles biztosítani azt, hogy az átvétel helye a termék(ek) rendeltetésszerű szállítására alkalmas jármű számára időjárástól függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen, beleértve a lerakodás feltételeit is. A Megrendelő/Vevő a teljesítést megelőzően köteles közölni az termék(ek) átvételére jogosult személyek nevét vagy a szállítóeszköz rendszámát, amennyiben ezt elmulasztja, az Átvevő személyét később nem kifogásolhatja. Leszállított termék(ek) esetében, ha a Megrendelő/Vevő vagy megbízottja az átvételnél az egyeztetett időpontban nem jelenik meg, a NAGY HIDRO KFT. visszaszállíttatja a termék(ek)et és a szállítás költségeit a Megrendelő/Vevő köteles megfizetni. A Megrendelő/Vevő tájékoztatni köteles a NAGY HIDRO KFT-t., amennyiben a szállítási cím megközelítése engedéllyel (behajtás, súlykorlátozás) lehetséges, illetve annak beszerzéséről a Megrendelő/Vevő gondoskodik. Ha a termék(ek) átvétele a termék(ek) átvevő mulasztása következtében meghiúsul - beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra és megközelítésére való alkalmatlanságát vagy a szükséges engedély hiányát is - a NAGY HIDRO KFT. a termék(ek)et visszaszállítja a saját telephelyére, a Megrendelő/Vevő pedig köteles az eredménytelen szállítás költségeinek megtérítésére. A Megrendelő/Vevő-nek felróható indokolatlan fuvareszköz-várakozásért a NAGY HIDRO KFT. állásidő díjat számít fel. A szállítási cím pontatlan megjelölése, a behajtó út használhatatlansága, úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többletköltség a Megrendelő/Vevő-t terheli.
Az Átvevő az átvételkor köteles a termék(ek) mennyiségi és minőségi ellenőrzését elvégezni. A szállítólevelet az ellenőrzést követően mindkét Fél aláírja.
A NAGY HIDRO KFT. a termék(ek) szállításra történő csomagolásánál messzemenően törekszik a termék(ek) védelmét megfelelően szolgáló anyagok használatára. A NAGY HIDRO KFT. raklapo(ka)t sértetlen állapotban a kiadó gyárban, a kiadást követő 3, azaz három hónapon belül, a vásárlási számla bemutatása esetén visszaveszi, a raklap(ok) ellenértékét visszatéríti a használati díj érvényesítése mellett.
A kárveszély a termék(ek) átadásával száll át a Megrendelőre/Vevőre amennyiben a Megrendelő/Vevő fuvarozója a NAGY HIDRO KFT. felszólítása ellenére túlsúlyos rakományként szállítja el a termék(ek)et, köteles az ebből eredő kárt a NAGY HIDRO KFT. részére megtéríteni.


11.    Gyártási szolgáltatás / Új termék(ek) gyártása
Amennyiben a NAGY HIDRO KFT. rendelkezik a kért gyártási szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételekkel, akkor ezen szolgáltatás esetén a legyártandó termék(ek)re (pl. közcsavar , csatlakozó , roppantó hüvely , rozsdamentes-inox termékek stb..) vonatkozó műszaki specifikációt előre egyezteti szakemberével, aki a Megrendelő/Vevő igénye alapján meghatározza és az Igényfelvételi lapon feltünteti az elvégzendő szolgáltatást és az alkatrészigényt. A műszaki specifikációt megelőzi -többek között- a műszaki adatlapok kitöltése, a műszaki rajz jóváhagyása vagy minta alapján történő műszaki felmérés. A NAGY HIDRO KFT. ezután írásban közli a Megrendelő/Vevő-vel a kért gyártási szolgáltatás megrendeléskor – tájékoztatásul szolgáló –  várható legmagasabb vállalási díját és a szolgáltatás elvégzésének várható határidejét (Kereskedelmi ajánlat). Az Igényfelvételi lapot mindkét Fél – a Megrendelő/Vevő és a NAGY HIDRO KFT. – aláírásukkal hitelesítik, mellyel a Felek között Vállalkozási Szerződés jön létre. Az Igényfelvételi lap első példánya a Megrendelő/Vevő-é, amely egyúttal a gyártási szolgáltatás megrendelésének elismervényeként is szolgál.
Az Igényfelvételi lap / megrendelő lap alapján a NAGY HIDRO KFT. elindítja a gyártást, amely magába fogalja a szükséges alkatrészek megrendelést, összeszerelést, zsírtalanító mosást, festést, konzerválást, rétegvastagság ellenőrzést, esetleges hegesztést (amennyiben azt a technológia megköveteli ), a végellenőrzést, azonosító címkék felragasztását továbbá az állandó mindenkori gyártási előírásoknak és műszaki specifikációknak megfelelő minőségellenőrzést és a kísérő műszaki és kereskedelmi dokumentumok csatolását. A megrendelt gyártási szolgáltatás elkészültét követően a Megrendelő/Vevő az Igényfelvételi lap bemutatásával igazolja a termék(ek) átvételének jogosságát a NAGY HIDRO KFT.-nél.
Amennyiben a megrendelt szolgáltatás elvégzését előre nem látható egyéb ok akadályozza (termék-szállítási késedelem stb.), azt a Megrendelő/Vevő-vel haladéktalanul, de még határidő lejárta előtt a NAGY HIDRO KFT. közli.


12.    Új termék(ek) átadása
A NAGY HIDRO KFT. a termék(ek) megrendelt szolgáltatás befejezéséről, a befejezést követően, a lehető legrövidebb időn belül, de nem később, mint 24 órán belül a Megrendelő/Vevő-vel előzetesen egyeztetett módon (e-mail, telefon, SMS stb.) értesíti a Megrendelő/Vevő-t. Amennyiben a Megrendelő/Vevő a készre jelentéstől számított 8, azaz nyolc naptári napon belül nem veszi át a termék(ek)et, vagy nem gondoskodik annak, a NAGY HIDRO KFT. telephelyéről történő elszállításáról, a NAGY HIDRO KFT. a 9., azaz kilencedik naptári naptól kezdődően az elszállítás napjáig tárolási díj felszámolására jogosult, melynek összege 2.500,- Ft, azaz kétezerötszáz Ft + ÁFA/naptári nap. Amennyiben a Megrendelő/Vevő vagy megbízottja az ajánlott tértivevényes levélben megküldött készre-jelentés ellenére a termék(ek)et nem veszi át, a NAGY HIDRO KFT. a szolgáltatási és tárolási díj érvényesítése érdekében jogi eljárást kezdeményez. A NAGY HIDRO KFT.-t a vállalkozói díj és a költségek biztosítására a megbízás tárgyát képező termék(ek)en törvényes zálogjog illeti meg, így azt a számla teljes kiegyenlítéséig visszatarthatja.


13.    Reklamáció, garancia, szavatosság
A termék(ek) mennyiségi és minőségi ellenőrzését az átvételekor kell megtenni, akár a csomagolás megbontása mellett, és az esetleges hiányt, minőségi hibát a szállítólevélen kell feltüntetni továbbá az Átadó és Átvevő személyeknek aláírni szükséges. Amennyiben a Megrendelő/Vevő a szállítólevélen hibát nem jelez, azzal a teljesítés kifogástalanságát jelzi, ezt követően reklamációt kizárólag az olyan hibákkal kapcsolatban terjeszthet elő, melyek az átvételkor nem láthatók és nem ellenőrizhetők. Ez utóbbi kifogásokat haladéktalanul, írásban, a számla, szállítólevél csatolásával együtt kell bejelenteni a NAGY HIDRO KFT. telephelyén, a hiba pontos megjelölésével, az azt igazoló fotókkal, a szavatossági igény pontos megjelölésével. Minőségi kifogás alá eső termék(ek)et beépíteni nem szabad, azt teljes mennyiségében láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a NAGY HIDRO KFT. számára. A hibás termék(ek) beépítésére visszavezethető többletköltségek a NAGY HIDRO KFT.-ra nem háríthatók át. Nem alapulhat reklamáció a tájékoztató anyagokban szereplő tulajdonságoktól való eltérésen, ha ez nem befolyásolja a termék(ek) használati értékét. A reklamáción alapuló fizetési visszatartások - a minőségi kifogás megalapozatlansága esetén - késedelmes fizetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után. 
A Megrendelő/Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított fél év alatt évül el. Amennyiben a Megrendelő/Vevő igényét ezen határidőn belül menthető okból nem tudja érvényesíteni, a teljesítéstől számított öt éves jogvesztő határidőn belül ezt még megteheti, ezt követően igénye érvényesítésére nincs már lehetősége, kivéve, ha jogszabály kógens rendelkezése vagy a felek szerződése ettől eltérően rendelkezik. Ezt a szabályt kell alkalmazni az elévülés megszakadására is. A Megrendelő/Vevő köteles a tárolási, felhasználási utasításokat, az alkalmazástechnikai útmutatót betartani. A katalógusokban, marketing kiadványokban szereplő termék(ek) fotók csak tájékoztató jellegűek.
A NAGY HIDRO KFT. fenntartja a jogot, hogy a partnerek részére kihelyezett mintatermék(ek)en változtatást eszközöljön.
A Megrendelő/Vevő esetleges továbbértékesítés során köteles a megfelelő alkalmazástechnikára a következő Megrendelő/Vevő/Fogyasztó/Vállalkozás, akinek Megrendelő/Vevő értékesít, figyelmét felhívni.

 

14.   Mintára / Tesztre bocsátott termék(ek) kezelése 

A NAGY HIDRO KFT. üzleti kapcsolat létrehozása és fennállása során a felek nem nyilvános ismereteket és adatokat adnak / adhatnak át egymásnak – így többek között

szabadalmazható találmányokat, alkatrészeket, mintadarab, prototípus, tervrajz, dokumentum, információ és/vagy ismeret, műszaki, elektronikus vagy digitális adat, folyamatokra vagy anyagokra vonatkozó tartalmazó információkat. A fentiek meg nem engedett felhasználásának megelőzése érdekében a Felek az alábbiak szerint állapodnak meg.   Abban az esetben, ha az Ügyfél megsérti a jelen Megállapodás rendelkezéseit, köteles szerződésszegésenként 50’000 euró összegű kötbér megfizetésére. A kötbér megfizetése nem érinti az esetleges kártérítési igények érvényesítését. A kötbér megfizetése nem mentesít a jelen Megállapodás alapján fennálló

kötelezettségek teljesítése alól. A minta termék ára nem tartalmazza a tervezési- és gyártási költségeket.  A számlán külön tételen / tételeken kerül megállapításra!

15. Felhasználási jogok kizárása

A leendő ügyfél elismeri és kijelenti, hogy a vele a közlő fél által közölt, illetve más módon tudomására jutó minden Információ jogosultja a közlő fél marad.

A közlő fél az Információkhoz fűződő valamennyi jog jogosultja, így többek között jogosult az olyan iparjogvédelmi oltalmakra, mint a szabadalmakra,

használati mintákra stb. vonatkozó kérelem benyújtására is.

16. Bizalmas kezelés

Az ügyfél vagy leendő várásló minden Információt szigorúan bizalmasan kezel, és azokat harmadik személyekkel nem közli!

 

17.  Egyéb rendelkezések

A Webáruház és az azon található tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a NAGY HIDRO KFT. kizárólagosan jogosult.

 

NAGY HIDRO KFT. fenntart magának minden jogot a Webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak (ideértve az ott található képeket, szövegeket, dokumentumokat is) tekintetében. Tilos a Webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a NAGY HIDRO KFT. előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

 

NAGY HIDRO KFT. előzetes – azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható – írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a Webáruházban megjelenő tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a megrendelő számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye.

18.  Cikkszámok és kódok

A jelen weboldalon hirdetett bizonyos alkatrészek esetében, ahol az külön jelölve van, a gyártók neveit, az alkatrészek leírását és a termékazonosító kódokat a gyártó eredeti alkatrészei esetében csupán hivatkozás és leírás céljából adjuk meg. Ez semmi esetre sem jelenti vagy jelzi azt, hogy ezen alkatrészek ezektől a gyártótól származó eredeti alkatrészek lennének.

 

19.  Egyéb rendelkezések
Az Általános Szerződési Feltételek csak írásban módosíthatók, és a NAGY HIDRO KFT. nem köteles a módosításról írásban tájékoztatni a Megrendelő/Vevő-t. Írásbeli tájékoztatásnak minősül az elektronikus levél útján való tájékoztatás, illetve a www.kozcsavargyar.hu honlapon való közzététel is. Jelen ÁSZF tekintetében kizárólag a mindenkor hatályos magyar jogrend érvényes, kivéve amennyiben a Felek ettől külön írásban foglalt szerződésben eltérnek. A vitás kérdéseket a Felek békés úton, tárgyalások folytatásával kívánják rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Felek a hatáskörrel rendelkező Debrecen székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét köt.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A weboldalunkon az Ön által megadott adatok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy megfelelő szolgáltatást tudjunk nyújtani partnereink részére.

A következő adatvédelmi nyilatkozat célja tájékoztatást nyújtani partnereink számára a személyes adatok kezeléséről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) által biztosított jogokról.

1. Az adatkezelő adatai:

- Cégnév: Nagy Hidro Kft.

- Székhely: 4126 Kismarja Bocskai utca 1/b

- Telephely: 4030 Debrecen Rigó utca 1.

- Cégjegyzékszám: 09 09 026963

- Adószám: 25283824-2-09

- Tel:06/52-200-725 , 06/30-208-03-08

- Email: nagyhidro(kukac)kozcsavargyar.hu

2. A személyes adatok kezelése weboldalunk felkeresése során

Weboldalunk felkeresése és online szolgáltatásaink igénybe vétele rögzítésre kerül. Az Ön eszköze (például számítógép vagy mobiltelefon) által használt IP-cím, a dátum és idő, böngészőjének típusa és operációs rendszere, valamint a felkeresett oldalak kerülnek rögzítésre. Az adatokat adatbiztonság, valamint online szolgáltatásaink optimalizálása és javítása érdekében gyűjtjük. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, valamint az Info tv. 6. § (1) bekezdés b) biztosítja. Jogos érdekünk, hogy óvjuk weboldalunkat és javítsuk szolgáltatásainkat. Minden egyéb adatkezelés - az anonim formában történő, statisztikai célú adatkezelés kivételével - kizárólag az itt foglalt adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően történik. Ezen túlmenően kizárólag akkor történik személyes adatok tárolása, ha azokat Ön önkéntesen, például regisztráció, felmérés, online jelentkezés részeként vagy szerződés teljesítése céljából bocsátja rendelkezésünkre.

3. Hírlevélre történő feliratkozás

Amennyiben szeretne, feliratkozhat hírlevelünkre regisztrációja során, illetve a profiloldalán található jelölő négyzettel. Ebben az esetben a hírlevél küldése az Ön által regisztrációkor megadott e-mail címre történik. A hírlevelek küldését saját szerverrel végezzük, így az adatokat nem adjuk ki 3. félnek. A hírleveleinkben található linkek nyomon követési információkat nem tartalmaznak.

4. Vásárlással és egyéb üzleti tevékenységekkel kapcsolatos adatkezelés

A weboldalunkon megadott személyes adatok kezelésére kizárólag az Önnel való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja. Ahhoz, hogy létrejöhessen velünk egy szerződés és azt teljesíthessünk, Önnek meg kell adnia személyes adatait. Az Ön személyes adatai nélkül nem tudjuk feldolgozni rendelését és nem jöhet létre Önnel szerződés. Az Ön személyes adatait kizárólag az Önnel megkötött szerződés teljesítéséig tároljuk, kivéve, ha jogszabály az Ön adatainak további tárolását írja elő számunkra a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt. Az Ön személyes adatainak – jogszabályi kötelezettség alapján – történő tárolásának és hatóságok részére történő továbbításának a jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja biztosítja. Amennyiben Ön szerződést köt velünk, címadatait logisztikai szolgáltatóink részére továbbítjuk annak érdekében, hogy megbízásunkból ki tudják szállítani az Ön által megrendelt árucikkeket. Ezen adatkezelés az Önnel létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges, és jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja. Az Ön személyes adatait kizárólag a megrendelt árucikkek kiszállításáig tárolják logisztikai szolgáltatóink, kivéve, ha jogszabály az Ön adatainak további tárolását írja elő logisztikai szolgáltatóink számára a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.

5. Felhasználói fiók regisztrációja

Internetes áruházunk igénybe vételéhez kötelező felhasználói fiók használata. Ennek oka, hogy cégünk nagykereskedés, áraink nem publikusak, azok megtekintése csak partnereink számára engedélyezett. Ehhez azonosítanunk kell tudnunk ügyfeleinket, akiknek ezen okból kifolyólag regisztrálniuk kell weboldalunkon. Az ennek folyamán megadandó adatokra az így létrejövő szerződés teljesítéséhez van szükségünk. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Amennyiben megszűnik cégünkkel a szerződéses viszonya, úgy adatait töröljük rendszerünkből. Ez alól kivétel ha jogszabály az Ön adatainak további tárolását írja elő a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt. Adatai módosítását, helyesbítését és törlését bármikor kérheti ügyfélszolgálatunkon. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben szerződéses viszonyban áll velünk, a szolgáltatás szerződésben vállalt teljesítéséhez szükséges adatokat csak a szerződés egyidejű felmondása mellett tudjuk törölni.

6. Sütik és nyomon követés

Annak érdekében, hogy honlapunkon az Ön számára lehetővé tegyük bizonyos funkciók használatát, úgynevezett sütiket használunk. Ezek kis szövegfájlok, melyeket az ön eszközén tárolunk. Az általunk használt süti az ön eszközén marad és lehetővé teszi számunkra, hogy felismerjük az Ön böngészőjét a következő látogatás alkalmával. Ezzel tudjuk biztosítani, hogy bejelentkezve maradhasson, elérje az utoljára látogatott termékeit és megjegyezhessük a különböző beállításai (mint például a kiválasztott nyelv). Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékoztatást kapjon a sütik elhelyezéséről és eldönthesse, hogy elfogadja-e a sütiket vagy bizonyos esetekben vagy általában elutasítsa a sütiket. További információkat internetböngészője súgójában találhat. Amennyiben nem fogadja el a sütiket, weboldalunk használhatósága korlátozott lehet. Az általunk használt süti mindenképpen szüksége a weboldalunk megfelelő működéséhez. Az ilyen sütik elutasítása esetén megváltozik a felhasználói élmény weboldalunk böngészésekor és ezért bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek weboldalunkon.

7. Felhasználói jogok

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében Önt megillető jogokat, bármikor fordulhat ügyfélszolgálatunkhoz az 1. pontban található elérhetőségeken, amelyhez semmiféle nyomtatványt nem kell kitöltenie. Felhasználóinkat a következő jogok illetik meg:

  • Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk).
  • Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk).
  • A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk).
  • Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR18. cikk).
  • Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk).
  • Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk).
  • Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).
  • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/, 1530 Budapest, Pf.: 5., Tel.: +36-1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Gy.I.K.

- Regisztráltam a www.kozcsavargyar.hu weboldalon, de nem tudok bejelentkezni. Mit tegyek?

A regisztráció aktiválása nem automatikusan történik, minden alkalommal megbizonyosodunk arról, hogy a regisztráció jogos-e. Így védjük a viszonteladói érdekeket, partnereink érdekét. Amennyiben kollégánk felvette Önnel a kapcsolatot és az aktiválás megtörtént, ellenőrizze, hogy a felhasználónevét és jelszavát helyesen írta-e be. Amennyiben a probléma még minding fennáll, kérjük, jelezze munkatársainknak az elérhetőségünk egyikén, és rövidesen segítségére lesznek a hibaelhárításban.

- Elfelejtettem a jelszavamat, mi a teendő?

Kérem kattintson az „elfelejtettem a jelszavamat” rubrikára majd adja meg a regisztrációkor használt email címét, és mi kiküldjük az új ideiglenes jelszavát, amit az „profilom” menüpontban meg tud változtatni belépés után.  

- Hogyan módosíthatom személyes adataimat?

Az „adatmódosítás” menüpont alatt található telefonon vagy e-mail címen jelezve módosítjuk személyes adatait. Jelszavát a webáruházban belépve a saját oldalán tudja módosítani.

- Fizethetek bankkártyával a helyszínen?

Raktárunkban jelenleg csak készpénzes fizetésre van lehetőség.

EURO-val tudok fizetni?

Igen Euro-val is tud fizetni.

- A honlapon bruttó (ÁFÁ-s) árak láthatóak?

A webáruházban szereplő árak, nettó nagykereskedelmi árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

- Mennyi a minimális rendelési összeg?

Nincs minimális rendelési összeg.

Hogy juthatok hozzá a megrendelt áruhoz?

A webáruházban leadott megrendelést házhozszállítással vagy cégünk raktárában veheti át.

- Kell-e fizetnem házhozszállítási díjat a megrendelt termékekért?

Amennyiben nettó 150.000 Ft alatti a vásárlás összege, úgy igen. Nettó 150.000 Ft feletti vásárlás esetén cégünk átvállalja a házhozszállítási díjat 40kg-ig.

- Nem tudom a megadott napon átvenni a rendelésemet. Mi a teendő?

Ebben az esetben a megrendelése elküldése előtt kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal vagy jelezze a megjegyzés rovatban az Önnek megfelelő szállítási időpontot.

- Nem érkezett meg a futár a megadott időpontban, mit tegyek?

Valószínűnek tartjuk, hogy a késés valamilyen forgalmi akadály nyomán merült fel. Telefonos elérhetőségeinken kollégáink segítségére tudnak lenni a futárszolgálattal történő kapcsolatfelvételt illetően, akik Önnek további, részletesebb információval szolgálhatnak.

- Van-e raktáron a termék?

Készletünkről bővebb információt értékesítő kollégáinktól kérhet elérhetőségeik egyikén.

- Jelenleg nincs készleten, mikor érkezik meg a termék?

Termékeink várható beérkezési vagy gyártási ideje raktárunkba eltérő lehet, pontos információért szíveskedjen felvenni velünk a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén.


- Nem volt minden tétel a rendelésemből, van-e lehetőség előrendelni tételeket?

Amennyiben rendeléséből hiányzik a tétel, azt előrendelésbe helyezzük és a raktárunkba érkezésénél jelezzük Önnek, hogy újra megvásárolható a termék. Kérésére akár nagyobb mennyiségeket is fel tudunk venni előrendelésbe.

- Honnan értesülhetek az újdonságokról, akciókról, akciós termékekről?

A regisztrációt követően, amennyiben igényli minden akciónkról hírlevélben tájékoztatjuk.

- Hogy tudok a hírlevélre fel- és leiratkozni?

Internetes regisztráció során amennyiben igényli felkerül a levelező listánkra. Amennyiben már regisztrált partnerünk de nem kap hírlevelet, akkor jelezze ezt elérhetőségeink egyikén. Leiratkozni a hírlevélben található linkre kattintva vagy ügyfélszolgálatunkon tud.

- Küldtem egy e-mailt, de nem kaptam visszajelzést, mi a teendő?

Kollégáink minden beérkezett levelet adott munkanapon belül megválaszolnak, amennyiben ez nem történt meg, valószínűleg levele nem érkezett meg, javasoljuk vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.